Rättsligt meddelande

© Copyright
Alla rättigheter förbehållna. Allt innehåll på Avia Line Oy:s 4Beauty Finland-webbplats, inklusive texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor, och deras implementering är skyddade av upphovsrätt och omfattas även av andra kommersiella skyddsrättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål helt eller delvis utan särskilt tillstånd. Dessutom innehåller vissa 4Beauty Finland-webbplatser bilder som är skyddade av tredje parts upphovsrätt.

Varumärkesinformation
Om inget annat anges, omfattas alla varumärken som förekommer på 4Beauty Finlands webbplats av varumärkeslagen. Detta gäller särskilt 4Beauty Finlands varumärken, typskyddade produkter, företagslogotyper och symboler. 4Beauty Finlands varumärken och designelement som visas på vår webbplats är Avia Line Oy:s immateriella rättigheter.

Ansvar för sajtens innehåll
Denna webbplats har skapats med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera riktigheten eller riktigheten av informationen den innehåller. Avia Line Oy ska inte hållas ansvarig för några skador av något slag som direkt eller indirekt uppstår från användningen av denna webbplats, förutom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från Avia Line Oy:s sida. Avia Line Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar eller korrigeringar när som helst utan föregående meddelande och har ingen skyldighet att meddela några ändringar. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av en tredje part som Avia Line Oy inte har något inflytande över. Avia Line Oy ansvarar inte för att informationen på dessa sidor är korrekt. Avia Line Oy ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och tillhandahåller länkar endast för att tjäna sina användare. Besök på andra webbplatser via Avia Line Oys webbplats 4Beauty Finland sker därför helt på användarens egen risk. Dessa länkar undersöks innan de skapas för att upptäcka potentiellt brottsligt innehåll. Avia Line Oy garanterar att inget olagligt innehåll har hittats vid den tidpunkt då länken skapades baserat på markörsökningen. Om Avia Line senare upptäcker att en sådan webbplats innehåller olagligt innehåll, kommer Avia Line omedelbart att ta bort länkarna. Avia Line Oy ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser, och Avia Lines integritetspolicy omfattar inte sådana webbplatser.

Information om tillstånd
Den immateriella egendom som finns på Avia Line Oy:s webbplats, såsom varumärken och upphovsrätt, är skyddad. Dessa webbplatser tillåter inte rätten att utnyttja tredje parts immateriella rättigheter.

Online tvistlösning (ODR)
Om onlinetvistlösning: Europeiska kommissionen har lanserat en plattform för onlinetvistlösning (OS). Denna plattform är avsedd att fungera som en startpunkt för att lösa tvister om onlinehandelsavtal och onlinetjänstavtal utan rättstvister. Plattformen finns tillgänglig påhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi kommer inte att ingå avtal i tvistemål förrän ärendet har prövats av Konsumenttvistenämnden.